Thứ hai, 00/00/2023
°

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương nghiên cứu gói chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới

Ngày 06/06/2024 - 12:28:00 | 890 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Theo nhiệm vụ cụ thể giao các bộ, cơ quan, địa phương trong tháng 6/2024 và thời gian tới kèm theo Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 05/6/2024, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, thứ nhất là, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền các gói chính sách với quy mô đủ lớn, phù hợp, khả thi để hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp “đầu đàn”, doanh nghiệp dân tộc và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, các ngành, lĩnh vực mới như chip, bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ... , báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2024.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thứ hai là, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư theo kết luận của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 223/TB-VPCP ngày 15/5/2024 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3601/VPCP-KTTH ngày 25/52024, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiến độ.

Thứ ba là, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Tài chính, Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát kỹ lưỡng các quy định pháp luật về huy động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài để làm rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây ách tắc kéo dài các thủ tục trong thực hiện huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn này; báo cáo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trước ngày 30/6/2024 để chỉ đạo, có phương án xử lý kịp thời, hiệu quả.

Thứ tư là, khẩn trương tổng kết việc thực hiện các cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù cho một số địa phương, việc thực hiện Nghị quyết số 106/2023/QH15 của Quốc hội thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ; trên cơ sở đó, báo cáo Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép mở rộng phạm vi, đối tượng áp dụng.

Thứ năm là, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an rà soát, đánh giá bộ chỉ tiêu thống kê quốc gia, thống nhất thông tin, dữ liệu cần thiết tạo lập trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp tại Trung tâm dữ liệu quốc gia để phục vụ công tác thống kê từ dữ liệu của các bộ, cơ quan nhằm giảm thiểu công tác điều tra thống kê hiện nay.

Thứ sáu là, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan khẩn trương đề xuất thực hiện ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại điểm 4 Thông báo số 3691/TB-TTKQH ngày 23/5/2024 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; trường hợp có khó khăn, vướng mắc, cần đề xuất phương án xử lý phù hợp, khả thi, đúng quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Thứ bảy là, tổ chức nghiên cứu, soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn Nghị định thay thế Nghị định số 94/2020/NĐ-CP ngày 20/8/2020 quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trình Chính phủ trong quý III năm 2024.

Cũng tại Nghị quyết, Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 38c Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ. Tiến hành rà soát về tính thống nhất, đồng bộ, chính xác, sự phù hợp và cả những vướng mắc, bất cập khác (nếu có) của Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch chuyên ngành có liên quan đã được phê duyệt; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/9/2024 để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc, nhất là quy hoạch đô thị, đánh giá chất lượng đô thị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan liên quan để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong tháng 6/2024. Đồng thời, chú trọng việc sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư hợp lý, bảo đảm ổn định, không xáo trộn, phức tạp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải đi qua tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát các mốc tiến độ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh và 03 dự án cao tốc trục Đông - Tây trong quý II năm 2024. Tăng cường đối thoại với người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vận dụng linh hoạt, hiệu quả các quy định của pháp luật để giải quyết phản ánh, kiến nghị, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tổ chức thực hiện mục tiêu giảm phát thải nhà kính quốc gia; rà soát, đánh giá hiện trạng các hoạt động, biện pháp giảm phát thải nhà kính trên địa bàn và tiềm năng tạo tín chỉ các-bon, trao đổi tín chỉ các-bon; triển khai các chương trình truyền thông về trách nhiệm thực hiện mục tiêu giảm phát thải nhà kính theo Cập nhật đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC). Theo dõi, chỉ đạo ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, hạn hán, bão lũ, xâm nhập mặn, tăng cường phòng, chống cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”, thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác