Thứ hai, 00/00/2023
°

TÌNH HÌNH BÁO CÁO GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG tháng 3 năm 2024

  • Đã báo cáo
  • Chưa báo cáo

TỶ LỆ GIẢI NGÂN CỦA CÁC CƠ QUAN (Theo báo cáo trên Hệ thống)

STT Đơn vị Tỷ lệ giải ngân (%) Giá trị giải ngân
(triệu đồng)
1 Bến Tre 85,85 4.549.757
2 Gia Lai 67,37 2.679.684
3 Bộ Tài nguyên và Môi trường 61,01 1.031.788
4 Nam Định 5,66 512.100
5 Kiên Giang 4,05 301.386

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 3/2024

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 3 tháng năm 2024

SỐ LƯỢNG DỰ ÁN TRÊN HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐẦU TƯ ĐẾN tháng 3/2024

Tổng số dự án đã báo cáo

50.825 dự án

TÌNH HÌNH BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ TRÊN HỆ THỐNG

STT Đơn vị Ngày báo cáo
1 Thành phố Đà Nẵng 05/01/2024
2 Tổng công ty Lương thực miền Bắc 09/06/2023
3 Sóc Trăng 14/03/2023
4 Hà Tĩnh 08/03/2023
5 Hội nông dân Việt Nam 01/03/2023

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Tổng số gói thầu Tổng giá trị gói thầu
Tổng số gói thầu thực hiện Có thể áp dụng đấu thầu qua mạng Đấu thầu qua mạng Tổng giá trị gói thầu thực hiện Có thể áp dụng đấu thầu qua mạng Đấu thầu qua mạng
85.984 28.176 28.166 212.354
tỷ VNĐ
180.779
tỷ VNĐ
180.057
tỷ VNĐ
Số/ký hiệu Trích yếu
05/2024/TT-BKHĐT Thông tư quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
03/2024/TT-BKHĐT Quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực
02/2024/TT-BKHĐT Quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu
01/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
25/2023/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
21/2023/TT-BKHĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch
2075/QĐ-BKHĐT Quyết định số 2075/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024
16/2023/TT-BKHĐT Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
15/2023/TT-BKHĐT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư
13/2023/TT-BKHĐT Hướng dẫn cơ chế tổ chức thực hiện “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025” quy định tại Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Số/ký hiệu Trích yếu
999/QĐ-BKHĐT Về việc bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với ông Nguyễn Ngọc Hiên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
998/QĐ-BKHĐT Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với ông Lương Văn Kết, Chánh Thanh tra Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
919/QĐ-BKHĐT Về việc bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với ông Nguyễn Đức Long, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
918/QĐ-BKHĐT Về việc bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với ông Tăng Ngọc Tráng, Vụ trưởng Vụ Giám sát và thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
916/QĐ-BKHĐT Về việc bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với ông Trần Hồng Quang, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
696/QĐ-BKHĐT Quyết định tuyển dụng công chức đối với ông Phạm Trường Minh đến nhận công tác tại Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
688/QĐ-BKHĐT Quyết định tuyển dụng công chức đối với bà Trần Thị Khánh Linh đến nhận công tác tại Văn phòng Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
686/QĐ-BKHĐT Quyết định tuyển dụng công chức đối với ông Nguyễn Trung Minh đến nhận công tác tại Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
669/QĐ-BKHĐT Quyết định tuyển dụng công chức đối với ông Nguyễn Đức Kỳ Anh đến nhận công tác tại Thanh tra Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
666/QĐ-BKHĐT Quyết định tuyển dụng công chức đối với bà Thân Thị Ngọc Huyền đến nhận công tác tại Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư