Thứ hai, 00/00/2023
°

TÌNH HÌNH BÁO CÁO GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG tháng 2 năm 2024

  • Đã báo cáo
  • Chưa báo cáo

TỶ LỆ GIẢI NGÂN CỦA CÁC CƠ QUAN (Theo báo cáo trên Hệ thống)

STT Đơn vị Tỷ lệ giải ngân (%) Giá trị giải ngân
(triệu đồng)
1 Bến Tre 85,85 4.549.757
2 Gia Lai 67,37 2.679.684
3 Bộ Tài nguyên và Môi trường 61,01 1.031.788
4 Nam Định 5,66 512.100
5 Kiên Giang 4,05 301.386

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 2/2024

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1 tháng năm 2024

SỐ LƯỢNG DỰ ÁN TRÊN HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐẦU TƯ ĐẾN tháng 2/2024

Tổng số dự án đã báo cáo

50.200 dự án

TÌNH HÌNH BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ TRÊN HỆ THỐNG

STT Đơn vị Ngày báo cáo
1 Thành phố Đà Nẵng 05/01/2024
2 Tổng công ty Lương thực miền Bắc 09/06/2023
3 Sóc Trăng 14/03/2023
4 Hà Tĩnh 08/03/2023
5 Hội nông dân Việt Nam 01/03/2023

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Tổng số gói thầu Tổng giá trị gói thầu
Tổng số gói thầu thực hiện Có thể áp dụng đấu thầu qua mạng Đấu thầu qua mạng Tổng giá trị gói thầu thực hiện Có thể áp dụng đấu thầu qua mạng Đấu thầu qua mạng
36.428 10.573 10.572 101.006
tỷ VNĐ
81.489
tỷ VNĐ
80.953
tỷ VNĐ
Số/ký hiệu Trích yếu
01/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
25/2023/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
21/2023/TT-BKHĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch
16/2023/TT-BKHĐT Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
15/2023/TT-BKHĐT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư
13/2023/TT-BKHĐT Hướng dẫn cơ chế tổ chức thực hiện “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025” quy định tại Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
12/2023/TT-BKHĐT Hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê
10/2023/TT-BKHĐT Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh
09/2023/TT-BKHĐT Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư
08/2023/TT-BKHĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thống kê
Số/ký hiệu Trích yếu
188/QĐ-BKHĐT Ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
95/QĐ-BKHĐT Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
87/QĐ-BKHĐT Ban hành kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024
68/QĐ-BKHĐT Chương trình hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024
52/QĐ-BKHĐT Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2023 phê duyệt Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030
41/QĐ-HĐT Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên thống kê viên chính, giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính năm 2023 đối với công chức, viên chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
29/QĐ-BKHĐT Về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
2115/QĐ-BKHĐT Về việc công bố giá trị tính theo đồng Việt Nam đối với các ngưỡng giá gói thầu theo quy định của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
2114/QĐ-BKHĐT Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2071/QĐ-BKHĐT Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật do bộ, ngành khác và địa phương ban hành năm 2024 có liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư