Thứ hai, 00/00/2023
°

Góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 08/12/2023 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Để bảo đảm thực hiện Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo Thông tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu, nhằm thay thế Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Quý cơ quan, đơn vị tham gia góp ý cho Dự thảo Thông tư có văn bản gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 20/12/2023, hộp thư gửi về: daotaodauthau.mpi@gmail.com./.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.