Thứ hai, 00/00/2023
°

Lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo rà soát đánh giá tổng thể về chính sách khuyến khích đầu tư

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 25/12/2023 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Tại mục 5 Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/22/2023 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã đồng ý chủ trương, giao Chính phủ trong năm 2024 rà soát tổng thể để hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách, pháp luật về khuyến khích đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo "Báo cáo rà soát đánh giá tổng thể về chính sách khuyến khích đầu tư tại Việt Nam hiện nay và một số kiến nghị" (File kèm theo).

Đây là vấn đề rất lớn, phức tạp, có tính chuyên môn hóa cao, cần sự tham gia, phối hợp của nhiều cơ quan, ban ngành. Do đó, để có cơ sở hoàn thiện dự thảo Báo cáo và trình Chính phủ trong năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị Quý Cơ quan: có ý kiến về dự thảo Báo cáo theo nội dung gợi ý tại Phụ lục kèm theo; đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/01/2024 (gửi file văn bản về địa chỉ email: long@mpi.gov.vn).

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.