Thứ hai, 00/00/2023
°

Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 17/01/2024 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia (sau đây viết gọn là dự thảo Nghị định) trình Chính phủ (Tờ trình số 2709/TTr-BKHĐT ngày 09/4/2023) và báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 5919/BKHĐT-TCTK ngày 26/7/2023).

Tuy nhiên, theo Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2023 số 124/NQ-CP ngày 07/8/2023 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6623/VPCP-KTTH đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật hiện hành có liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các văn bản pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát, sửa đổi và hoàn thiện dự thảo Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Quý Cơ quan cho ý kiến về dự thảo Nghị định nêu trên. Dự thảo Nghị định đã được đăng tải gồm:

(1) Dự thảo Tờ trình Chính phủ;

(2) Dự thảo Nghị định và 02 Phụ lục gồm:

- Phụ lục I: Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê;

- Phụ lục II: Biểu mẫu báo cáo thống kê và giải thích biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với bộ, ngành.

(3) Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia ban hành theo Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ.

Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý Cơ quan xin gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: phongthietke@gso.gov.vn trước ngày 02/02/2024./.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.