Thứ hai, 00/00/2023
°

Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 30/01/2024 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ V có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 84 Luật Đấu thầu năm 2023 và nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định khoản 4 Điều 34 của Luật Tổ chức Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan có ý kiến về Dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ http://www.mpi.gov.vn).

Ý kiến bằng văn bản của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đấu thầu) trước ngày 02/02/2024, kèm theo file mềm nội dung góp ý về địa chỉ email: chinhsachdauthau@mpi.gov.vn đề tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Thông tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.