Thứ hai, 00/00/2023
°

Góp ý Danh mục văn bản QPPL dự kiến pháp điển Đề mục Hợp tác xã

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 09/04/2024 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Ngày 20/6/2023, Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, thay thế cho Luật Hợp tác xã năm 20112.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 về phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện pháp điển đề mục Hợp tác xã (Đề mục 4 Chủ đề 12. Doanh nghiệp, hợp tác xã). Để xây dựng lại đề mục này và gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của CHính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật dự kiến đưa vào đề mục hợp tác xã (kèm theo).

Đề nghị Quý cơ quan: (1) Thực hiện rà soát và đề xuất bổ sung văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục Hợp tác xã và thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan mình; (2) Rà soát và đề xuất văn bản có nội dung liên quan đến đề mục.

Văn bản góp ý của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/4/2024 để tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.