Thứ hai, 00/00/2023
°

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư (lần 2)

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 08/05/2024 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Tại văn bản số 41/TTg-QHĐP ngày 10/01/2024, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng và có văn bản số 10689/BKHĐT-ĐTNN ngày 19/12/2023 gửi Quý Đơn vị đề nghị có ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư và đã có văn bản.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định và trình Chính phủ trong năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị Quý Cơ quan có ý kiến về dự thảo Nghị định (lần 2), gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 13/5/2024 (đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: nguyenducanh@mpi.gov.vn)

(Dự thao Nghị định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cổng thông tin quốc gia về đầu tư).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.