Thứ hai, 00/00/2023
°

Giải đáp thắc mắc của bạn đọc về quy định của Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Công ty TNHH CADFEM Việt Nam | 13/12/2023 | 19:00:00 | Đã trả lời

Nội dung hỏi đáp

Chi tiết xem file đính kèm.


cauhoicuabandocminhmai.pdf

Cơ quan chức năng trả lời

1. Về hành vi vi phạm hành chính

Theo tài liệu được cung cấp, Công ty TNHH CADFEM Việt Nam nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (cụ thể là tăng vốn điều lệ từ 25.000 USD lên 75.000 USD) vào ngày 27/10/2021 và đã được cấp Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (lần 02) vào ngày 02/11/2021. Tuy nhiên, tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Công ty chưa góp đủ vốn như cam kết. Đến ngày 05/11/2021, nhà đầu tư mới góp 25.000 USD và ngày 28/01/2022 nhà đầu tư góp thêm 25.000 USD.

Khoản 2 Điều 30 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: “Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi”. Như vậy, Công ty phải góp đủ vốn (75.000 USD) sau đó mới thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, Công ty đã có hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Hành vi này vi phạm quy định tại Điều 43 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (Nghị định số 122/2021/NĐ-CP).

2. Về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

Việc xác định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư căn cứ theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP: “…Đối với hành vi vi phạm đang thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi vi phạm. Trường hợp hành vi vi phạm đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm”.

Theo đó, hành vi vi phạm của Công ty TNHH Cadfem Việt Nam là hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện. Tuy nhiên, hành vi này thực tế đã kết thúc từ ngày 28/01/2022 (thời điểm Công ty hoàn thành việc góp vốn điều lệ). Vì vậy, thời hiệu xử phạt VPHC đối với hành vi này là 01 năm kể từ ngày 28/01/2022. Đến nay, hành vi vi phạm hành chính đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định.

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề