Thứ hai, 00/00/2023
°

Liên quan tới thông tin quy hoạch

Nguyễn Đình Sang | 10/06/2024 | 09:21:00 | Đã trả lời

Nội dung hỏi đáp

Cơ quan chức năng trả lời

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.


Congvan4430.BKHDT.QLQH.pdf

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề