Thứ hai, 00/00/2023
°

Công tác Quy hoạch

Lê Thị Ngọc Thương | 13/06/2024 | 09:21:00 | Đã trả lời

Nội dung hỏi đáp

Cơ quan chức năng trả lời

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.


4540.BKHDT.QLQH.pdf

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề