Thứ hai, 00/00/2023
°

Quyết toán NS đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Tên báo cáo Năm/kỳ báo cáo Biểu mẫu Số QĐ công bố Ngày công bố Đường dẫn văn bản
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2024 92/QĐ-BKHĐT 15/01/2024 vbdi_12089_92_quyetdinh_1_8.signed.pdf
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2023 29/QĐ-BKHĐT 18/01/2023 Quyetdinh29-BKHDT_110721.pdf
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 2022 367/QĐ-BKHĐT 24/03/2022 Quyetdinh367.2022.BKHDT_111724.pdf
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 2021 691/QĐ-BKHĐT 28/05/2021 691.QD_BKHDT_111841.pdf
Quyết định về việc công khai dự toán NSNN năm 2020 và quyết toán NSNN năm 2018 2020 500/QĐ-BKHĐT 31/03/2020 QD500QD.signed_112032.pdf
Quyết định giao, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 2019 599/QĐ-BKHĐT 24/04/2019 599.QD.BKHDT_020719.pdf
Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 2019 434/QĐ-BKHĐT 11/04/2019 434.QD-BKHDT_112732.pdf
Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 2018 421/QĐ-BKHĐT 06/04/2018 421_QD-BKHDT_112940.pdf
Hiển thị từ 1 đến 10 trong 8 bản ghi
  1