Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp

Nội dung kiến nghị

Cử tri kiến nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở bờ sông Xáng từ Vàm Cống, đoạn qua địa phận xã Long Hưng A, Long Hưng B, huyện Lấp Vò đang bị sạt lở nghiêm trọng.

Trả lời:

Đối với đề xuất hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở bờ sông Xáng từ Vàm Cống, đoạn qua địa phận xã Long Hưng A, Long Hưng B, huyện Lấp Vò chưa được Tỉnh đề xuất hỗ trợ trong các văn bản đề nghị hỗ trợ khẩn cấp sạt lở bờ sông, bờ biển của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên và có văn bản đề xuất, trên cơ sở đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.     

Trên đây là trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp để trả lời cử tri./.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư