Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh

Nội dung kiến nghị

Cử tri kiến nghị khi sửa Luật Đầu tư (sửa đổi) nên bổ sung theo hướng cấm việc kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê vì dịch vụ này hiện nay rất nhiều biến tướng và hại nhiều hơn lợi. Đa số công ty đòi nợ thuê cấu kết với băng nhóm xã hội đen, thực hiện các hoạt động trấn áp tinh thần người dân, gây phức tạp về an ninh trật tự

Trả lời:

Tại dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) kèm theo Tờ trình số 530/TTr-CP ngày 27/10/2019 của Chính phủ đã bổ sung ngành “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định tại Điều 6 của Luật Đầu tư.       

Trên đây là trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh để trả lời cử tri./.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư