Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng

Nội dung kiến nghị:

Cử tri phản ánh, Công ty cổ phần tập đoàn Mường Thanh có nhiều dự án, công trình trên phạm vi cả nước; tuy nhiên ở đâu cũng phát hiện các dự án, công trình của Tập đoàn này có vi phạm. Đề nghị Chính phủ cho biết nguồn gốc, tư cách pháp nhân của Tập đoàn này?

Trả lời:

Theo dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần tập đoàn Mường Thanh như sau:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MƯỜNG THANH.

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MUONG THANH GROUP JOINT STOCK COMPANY.

- Mã số doanh nghiệp: 0106011932

- Đăng ký lần đầu: ngày 15/10/2012

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 25, Tổ dân phố 21, Phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam.

- Vốn điều lệ: 2.674.400.000.000 đồng (Hai nghìn, sáu trăm bảy mươi bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng).

- Ngành, nghề kinh doanh chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Khách sạn)

- Người đại diện theo pháp luật: Bà Lê Thị Hoàng Yến - Quốc tịch Việt Nam (Chức danh: Tổng giám đốc).

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Lê Thanh Thản - Quốc tịch Việt Nam.

Hiện nay, công ty có 30 chi nhánh tại 18 tỉnh, thành phố trên cả nước./.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư