Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định

Nội dung kiến nghị:

Xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã đảo (theo Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 13/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ). Nhân dân trên đảo sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản ven bờ, kinh tế, thu nhập phụ thuộc vào thiên nhiên, môi trường. Trong khi đó, do cách xa đất liền, điện lưới quốc gia chưa có nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Cử tri mong muốn sớm được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi dành cho xã đảo; đồng thời kiến nghị Chính phủ đầu tư xây dựng âu thuyền, hệ thống điện cáp ngầm từ đất liền ra đảo để tạo điều kiện cho xã Nhơn Châu phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Trả lời:

Theo cơ chế phân bổ vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020, các địa phương được quyền chủ động phân bổ cho các dự án theo ưu tiên của tỉnh. Hiện nay, kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được giao cho các địa phương. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên bố trí hỗ trợ xã đảo từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư