Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh An Giang

Nội dung kiến nghị:

Đề nghị xem xét đầu tư các đoạn đường kết nối biên giới tại xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn để thuận lợi việc tuần tra và thúc đẩy giao thương hàng hóa.

Trả lời:

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 trên khu vực biên giới đất liền tỉnh An Giang đã được ngân sách trung ương hỗ trợ 1.134 tỷ đồng, trong đó vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ cho đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh An Giang cấp qua Bộ Quốc phòng là 855 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương hỗ trợ qua các chương trình mục tiêu cho địa phương để làm đường giao thông ra biên giới là 279 tỷ đồng, đây là mức ưu tiên cao nhất so với các địa phương trong cả nước.

Việc cử tri tỉnh An Giang có ý kiến đề nghị đầu tư các đoạn đường kết nối biên giới tại xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn để thuận lợi việc tuần tra và thúc đẩy giao thương hàng hóa là cần thiết. Tuy nhiên do nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đã phân bổ hết cho các địa phương. Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xem xét nếu thực sự cần thiết, cấp bách thì chủ động sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác để triển khai thực hiện./.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư