Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng

Nội dung kiến nghị:

Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh phía Tây thành phố Bảo Lộc phục vụ cho vận chuyển bô-xít từ nhà máy Tân Rai ra Quốc lộ 20, cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét bồ sung kế hoạch trung hạn đề sớm triển khai thực hiện dự án theo kết luận buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ với tỉnh Lâm Đồng ngày 6/7/2017.  

Trả lời:                                        

Việc đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tránh phía Tây thành phố Bảo Lộc nhằm phục vụ khai thác và vận chuyển bô xít nhôm từ mỏ Tân Rai, huyện Bảo Lâm ra Quốc lộ 20 là cần thiết, dự án đã được giao vốn trong kế hoạch năm 2015 từ nguồn vốn Các dự án cấp bách khác của địa phương là 55 tỷ đồng. Trong kế hoạch trung hạn 2016-2020, UBND tỉnh Lâm Đồng không đăng ký vốn cho dự án nên không có cơ sở bố trí vốn cho dự án trên.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ khi có điều kiện về nguồn vốn.

Trên đây là trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng để trả lời cử tri./.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư