Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Sóc Trăng

Nội dung kiến nghị (số 15 tại văn bản số 6230/VPCP-QHĐP): Cử tri kiến nghị cần quan tâm hơn nữa đến phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), đặc biệt là phân bổ vốn đầu tư công trung hạn nhằm hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ giao thông, thủy lợi, triển khai nhanh và đồng bộ các dự án phát triển cầu, cảng biển, cảng sông, đường cao tốc đã được Chính phủ phê duyệt.    

Trả lời:

a) Các dự án trung ương trên địa bàn vùng ĐBSCL:

 - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/9/2019 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững vùng ĐBSCL và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Tờ trình số 6762/BKHĐT-KTĐN ngày 5/10/2021 trình Thủ tướng Chính phủ trình phê duyệt chủ trương tiếp nhận “Khoản hỗ trợ ngân sách có mục tiêu phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu”, trị giá 02 tỷ USD  hỗ trợ cho vùng ĐBSCL giai đoạn 2021-2025 để thực hiện các dự án có tính chất kết nối liên vùng, liên tỉnh ĐBSCL, có tác động lan tỏa, ưu tiên cho các dự án kết nối giao thông hành lang ven biển của vùng ĐBSCL nhằm mở rộng không gian phát triển, tạo quỹ đất cho sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên biển, thu hút đầu tư phát triển các khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp, khu đô thị, du lịch, nuôi trồng thủy sản kết hợp cống điều tiết mặn ở một số địa phương; ngoài ra, ưu tiên các dự án nông nghiệp, cấp nước, thủy lợi liên tỉnh, có tính lan tỏa và tác động vùng, tập trung phòng chống, khắc phục sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn và thích ứng với biến đổi khí hậu góp phần quan trọng cho vùng ĐBSCL phát triển bền vững.

- Các dự án của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 bố trí đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL: Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ GTVT được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 là 304.104,741 tỷ đồng (bao gồm vốn nước ngoài), trong đó, vùng ĐBSCL là 63.396,203 tỷ đồng (trong đó 19.984,034 tỷ đồng để triển khai các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước và 43.952,169 tỷ đồng bố trí cho các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021 - 2025). Cụ thể:

+ Đối với các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước (dự án luồng sông Hậu giai đoạn 2; dự án kênh chợ Gạo giai đoạn 2; dự án đường bộ cao tốc đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ; dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn qua Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng...): Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025.

+ Đối với các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021 - 2025 (dự án đường bộ cao tốc đoạn Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn Cần Thơ - Cà Mau, đoạn Mỹ An - Cao Lãnh, đoạn Cao Lãnh - Lộ Tẻ, đoạn Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, đoạn An Hữu - Cao Lãnh; dự án cầu Rạch Miễu 2; dự án cầu Đại Ngãi...): Bộ GTVT đang quyết liệt chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm hoàn tất thủ tục để trình Quốc hội (đối với các dự án quan trọng quốc gia) hoặc Thủ tướng Chính phủ (đối với các dự án nhóm A) phê duyệt chủ trương đầu tư làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo.

- Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội thông qua Đề án Đảm bảo an ninh nguồn nước, trong đó tập trung vào các tỉnh ĐBSCL. Hiện nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội đang thực hiện thẩm tra Đề án.

b) Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương:

Hiện nay, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/ 2021 về Kế hoạch và Đầu tư công trung hạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, trong đó vùng ĐBSCL được giao tổng số 265.135,785/2.323.014,445 tỷ đồng vốn NSTW (chiếm 11,4% tổng số vốn NSTW Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của cả nước) và 178.056,7 tỷ đồng vốn cân đối NSĐP./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư