Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình

Nội dung kiến nghị (số 14 tại văn bản số 6230/ VPCP-QHĐP): Cử tri tiếp tục kiến nghị Chính phủ kịp thời ban hành các hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc, bất cập về hành lang pháp lý giúp cho các địa phương chủ động, linh hoạt đẩy mạnh hoạt động thu hút các nhà đầu tư để phủ kín các diện tích đất đã thu hồi; cần có cơ chế liên kết giữa các dự án với nhau, các dự án phải có lộ trình phát triển cụ thể, tính khả thi để tránh lãng phí tài nguyên đất.      

Trả lời:

* Về hành lang pháp lý:

Theo quy định hiện hành của Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, các trường hợp nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên có sở danh mục dự án thuộc diện thu hồi đất. Đồng thời, việc thực hiện dự án đầu tư được xem xét trên cơ sở phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (nếu có).

Hiện nay, tại Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 20/8/2021, Chính phủ đã thông qua đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Thi hành án dân sự; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Doanh nghiệp; Luật Điện lực) nhằm giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn còn tồn tại giữa các luật, bảo đảm sự thống nhất, khắc phục những vướng mắc trong thực hiện; cắt bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết nhằm giảm chi phí, thủ tục cho doanh nghiệp; khơi thông mọi nguồn lực cho đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ phòng chống COVID-19, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép; tăng cường phân cấp, phân quyền đi liền với công tác kiểm tra, giám sát, quản lý Nhà nước.

Do vậy, trong thời gian tới, khi Luật nêu trên được Quốc hội thông qua sẽ làm cơ sở cho các địa phương, trong đó có tỉnh Thái Bình làm căn cứ để thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư trên địa bàn để thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

* Pháp luật về đất đai hiện hành: Hiện nay đã có các quy định cụ thể về sử dụng đất thực hiện dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và các dự án thuộc trường hợp Nhà nước không thu hồi đất, do người có nhu cầu sử dụng đất tự thỏa thuận với người có đất; đồng thời pháp luật hiện hành cũng đã có quy định cụ thể về thẩm quyền, căn cứ, trình tự, thủ tục, nghĩa vụ tài chính... Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang được Chính phủ giao nghiên cứu, đánh giá để sửa đổi toàn diện Luật Đất đai năm 2013 và sẽ nghiên cứu những góp ý của cử tri trong quá trình phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá, tổng kết Luật Đất đai năm 2013, trên cơ sở đó nghiên cứu để quy định nội dung này trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

* Về đẩy mạnh hoạt động thu hút các nhà đầu tư:

- Thời gian qua, hệ thống luật pháp, chính sách về đầu tư, doanh nghiệp đã được hoàn thiện và đồng bộ với pháp luật chuyên ngành. Luật Đầu tư năm 2020, Luật Doanh nghiệp năm 2020 cùng các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật được ban hành theo hướng minh bạch, thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư kinh doanh sản xuất tại Việt Nam. Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư cũng được xây dựng theo hướng có ưu đãi đầu tư vượt trội, có tính cạnh tranh quốc tế, làm căn cứ để các địa phương đàm phán nhằm thu hút các dự án đầu tư chất lượng, có đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg ngày 6/10/2021 quy định về mức, thời gian và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt (đối với các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư).

- Đại dịch COVID-19 đã có tác động và ảnh hưởng lớn tới tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trước tình hình đó, Chính phủ và các cơ quan chức năng đã kịp thời vào cuộc, ban hành nhiều giải pháp, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp cũng như các quy định, hướng dẫn thích ứng với tình hình mới của đại dịch như: Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19” và các Nghị quyết, văn bản hướng dẫn khác.

- Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và đang đồng hành cùng các địa phương để hỗ trợ xúc tiến đầu tư, kết nối với các doanh nghiệp nước ngoài thông qua các Hội nghị xúc tiến đầu tư trực tiếp và trực tuyến với các đối tác lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, châu Âu; xây dựng các báo cáo về xu hướng đầu tư, xu hướng chuyển dịch của các đối tác đầu tư lớn nhằm cung cấp các thông tin kịp thời cho địa phương; hướng dẫn các địa phương trong việc xây dựng các kế hoạch, chương trình xúc tiến đầu tư phù hợp với tiềm năng, thế mạnh, với định hướng phát triển kinh tế xã hội cũng như định hướng thu hút đầu tư nước ngoài./.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư