Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ

Nội dung kiến nghị (số 12 tại văn bản số 2081/BDN): Đề nghị quan tâm huy động nhiều hơn nữa các nguồn lực đầu tư cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long triển khai các nhiệm vụ, chương trình, dự án đầu tư cụ thể nhằm thích ứng và ứng phó với tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu gây ngập lụt, sạt lở và nước biển dâng, nhằm giảm tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đến đời sống người dân như hiện nay và trong thời gian tới.

Trả lời:

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đặc biệt đến phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nơi có vị trí, vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước.

Theo đó, kinh tế - xã hội Vùng đã đạt kết quả khá toàn diện, trở thành vùng trọng điểm nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, có nhiều sản phẩm xuất khẩu chủ lực, nhất là lúa, tôm, cá tra, trái cây.

Trong giai đoạn 2021- 2025, tổng số vốn ngân sách nhà nước đầu tư giai đoạn 2021- 2025 của vùng khoảng 460 nghìn tỷ đồng để hoàn thành một số công trình trọng điểm như các tuyến đường bộ cao tốc, các công trình thủy lợi cấp nước, trữ nước, kiểm soát mặn.... trong đó tổng số vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các dự án trên địa bàn do địa phương quản lý dự kiến đạt khoảng 320 nghìn tỷ đồng, tăng 23,3% so với giai đoạn 2016- 2020; Vốn ngân sách nhà nước đầu tư qua một số bộ như: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế... khoảng 140 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải và 13 tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long làm việc với nhóm 6 ngân hàng phát triển quan tâm (bao gồm: ADB, KEXIM, AFD, KfW, JICA, WB) thống nhất tài trợ khoảng 2,2 tỷ USD để triển khai 20 dự án liên kết vùng trong giai đoạn 2021- 2025 gắn với kiểm soát xâm nhập mặn, sắp xếp lại dân cư, bảo đảm quốc phòng an ninh theo hướng bền vững, tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư