Thông báo về việc bổ sung chỉ tiêu xét tuyển công chức và điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông báo số 31/TB-BKHĐT ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư