Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: nền kinh tế phục hồi và có mức tăng trưởng tích cực

(MPI) - Nhìn chung, kinh tế vĩ mô 4 tháng cơ bản ổn định, nền kinh tế phục hồi và có mức tăng trưởng tích cực, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ trên các lĩnh vực, là nền tảng để chúng ta phấn đấu hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Các bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương, quyết liệt triển khai công việc. Các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá cao về triển vọng tăng trưởng của nước ta.

Trên đây là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2024 diễn ra ngày 04/5/2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo chương trình, phiên họp tập trung đánh giá về hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới và một số nội dung quan trọng khác.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, tình hình thế giới tháng 4 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ngày càng khó lường hơn. Các nền kinh tế lớn đứng trước nhiều lựa chọn chính sách khác nhau về những vấn đề toàn cầu và trong nước. Các yếu tố này đã tạo sức ép lớn lên điều hành kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng của các nước đang phát triển, khiến công tác dự báo, ứng phó ngày càng khó khăn, bị động hơn.

Trong nước, các hoạt động kinh tế, xã hội, sản xuất kinh doanh tiếp tục phục hồi và có mức tăng trưởng tích cực; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn, an ninh lương thực, an ninh năng lượng được bảo đảm. Các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá cao về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam; đồng thời nhận định Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất ASEAN về kinh tế số, đứng thứ ba Đông Nam Á về đầu tư vào Start-up; IMF dự báo quy mô GDP theo sức mua tương đương của nước ta năm 2029 vào nhóm 20 nền kinh tế lớn thế giới. Chính phủ đã quán triệt, nêu cao tinh thần “5 quyết tâm”, “5 bảo đảm” và “5 đẩy mạnh”, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tập trung triển khai công việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ và khối lượng công việc lớn đặt ra.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các bộ, ngành, địa phương triển khai công việc, khẩn trương cụ thể hóa các Luật, Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiến độ các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7; đẩy mạnh tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, các cân đối lớn của nền kinh tế; tiếp tục và khẩn trương xử lý các khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng và các vấn đề phát sinh; thực hiện và làm mới 03 đột phá chiến lược, các giải pháp trong trung và dài hạn…

Về các kết quả đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 04 tháng tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, thể hiện qua các nhóm kết quả nổi bật như kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 4,4% so với cùng kỳ, tính chung 4 tháng tăng 3,93%. Tỷ giá được điều hành linh hoạt, kịp thời, chủ động có biện pháp can thiệp, bảo đảm cân đối hài hòa với điều hành lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng. Thu NSNN 4 tháng ước đạt 43,1% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất nhập khẩu, xuất khẩu, nhập khẩu 4 tháng tăng lần lượt là 15,2%, 15% và 15,4% so với cùng kỳ; ước xuất siêu 8,4 tỷ USD; xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, EU, Trung Quốc… đều tăng trưởng cao. Các cân đối lớn được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của người dân.

Tổng vốn FDI đăng ký 4 tháng đạt gần 9,3 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó FDI đăng ký mới đạt hơn 7,1 tỷ USD, tăng 73,2%; vốn thực hiện đạt 6,3 tỷ USD, tăng 7,4%. Nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn toàn cầu đã thể hiện mong muốn hợp tác đầu tư vào các ngành điện tử, chíp, bán dẫn, năng lượng tái tạo… của Việt Nam. Giải ngân đầu tư công 4 tháng đạt 17,46% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm 2023 (15,65%), đã đưa lượng vốn lớn ra nền kinh tế để hỗ trợ cho tăng trưởng và phát triển.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục chuyển biến tích cực. Sản xuất, xuất khẩu nông nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4 tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 4 tháng tăng 6% (cùng kỳ giảm 2,5%), trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,3% (cùng kỳ giảm 2,9%).

Tình hình đăng ký doanh nghiệp có dấu hiệu tích cực hơn. Trong tháng 4, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường là 15,3 nghìn doanh nghiệp, cao hơn số rút lui khỏi thị trường (13,6 nghìn doanh nghiệp); doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể và giải thể lần lượt giảm 20,2% và 10,9% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường là gần 81,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 3% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể và đã giải thể là 25,5 nghìn doanh nghiệp, giảm 5,3%.

Tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xử lý tồn đọng, vướng mắc; đẩy mạnh đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược, quan trọng; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân tiếp tục được nâng lên; các lĩnh vực văn hóa tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh.

Ổn định chính trị, độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững, góp phần củng cố niềm tin cho nhà đầu tư; tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường. Công tác đối ngoại, ngoại giao kinh tế, nhất là các hoạt động đối ngoại cấp cao tiếp tục được triển khai chủ động, tích cực và hiệu quả. Kịp thời xây dựng kế hoạch hành động và triển khai có trọng tâm, trọng điểm các cam kết quốc tế, nội dung trao đổi trong các chuyến thăm, làm việc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, khó khăn, thách thức còn rất lớn, có những yếu tố mới đặt ra từ cả bên trong và bên ngoài nền kinh tế, nhất là trong kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và công tác quản lý, điều hành thúc đẩy tăng trưởng thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Trong đó, nổi lên các vấn đề như nền kinh tế đứng trước nhiều áp lực, thách thức lớn cả về tăng trưởng và kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tăng trưởng kinh tế phục hồi tích cực, rất đáng khích lệ trong 4 tháng, nhưng dự báo sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trước những biến động của tình hình của thế giới, khu vực; ap lực lạm phát gia tăng.

Sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, thách thức. Sản xuất công nghiệp phục hồi còn chậm. Áp lực cạnh tranh gia tăng ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Một số cơ chế, chính sách, quy định, thủ tục hành chính vẫn chậm được sửa đổi, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Thị trường tài chính, tiền tệ, hệ thống ngân hàng còn tiềm ẩn rủi ro; Tình hình thiên tai, hạn hán, nắng nóng, thiếu nước, xâm nhập mặn… diễn biến rất phức tạp; Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn.

Theo đó, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện nhất quán, kiên định các mục tiêu, định hướng phát triển đã đề ra; làm tốt công tác dự báo; chủ động tham mưu, điều hành linh hoạt, thận trọng, chắc chắn; bảo đảm tiến độ công việc được giao.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5 và Quý II, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, các bộ, ngành, địa phương cần quán triệt nghiêm, thực hiện hiệu quả, toàn diện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ động tham mưu, đề xuất và xử lý công việc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của từng bộ, cơ quan.

Trong đó, lưu ý các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính như chuẩn bị tốt các dự án Luật, Nghị quyết, báo cáo, nội dung tiếp thu, giải trình với Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, nhất là các Nghị quyết báo cáo Quốc hội bổ sung vào chương trình Kỳ họp thứ 7.

Khẩn trương ban hành, trình Chính phủ trong tháng 5 các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật về đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở; hoàn thiện hồ sơ báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 cho phép sớm có hiệu lực trong tháng 7; Bảo đảm yêu cầu, tiến độ thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 01/7/2024 theo đúng chủ trương của Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội.

Thúc đẩy mạnh mẽ và làm mới các động lực tăng trưởng về đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu; khai thác tối đa các động lực tăng trưởng mới từ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh... Trong đó, lưu ý các nhiệm vụ, giải pháp như tăng cường xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng trong nước, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam...; chủ động triển khai các giải pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ sản xuất trong nước, tăng cường quản lý thị trường, phòng, chống gian lận xuất xứ, buôn lậu qua khu vực cửa khẩu biên giới.

Đẩy mạnh thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Tiếp tục nghiên cứu, có chính sách, giải pháp điều tiết giá vé máy bay, bảo đảm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp hàng không và người dân, góp phần thúc đẩy du lịch trong nước.

Đẩy mạnh xuất khẩu, khai thác tối đa hiệu quả các FTA đã ký kết, thúc đẩy ký kết các FTA mới. Tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp trong thông quan hàng hóa, hoàn thuế VAT và đáp ứng các tiêu chuẩn mới của thị trường xuất khẩu.

Tập trung thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, Hydrogen...; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp FDI để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Tập trung xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, đẩy mạnh đầu tư trong các ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho người dân được mua nhà ở xã hội; Đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, nhất là các dự án giao thông, năng lượng.

Kiểm soát chặt chẽ lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế. Theo dõi sát, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dự báo; chủ động, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, hài hòa các chính sách kinh tế vĩ mô, thận trọng, chắc chắn, chủ động phương án ứng phó với các tình huống có thể phát sinh.

Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, sẵn sàng can thiệp vào biến động tỷ giá trong trường hợp cần thiết; bảo đảm cân đối hài hòa giữa điều hành tỷ giá và lãi suất; tạo thuận lợi tối đa, giảm chi phí tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp, người dân.

Cụ thể hóa, khai thác có hiệu quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao; khai thác tối đa thời cơ, cơ hội mới cho tăng trưởng và phát triển. Tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Chú trọng làm tốt công tác an sinh xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn...; Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, tiếp tục củng cố và không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước; Tăng cường thông tin, tuyên truyền, nhất là công tác truyền thông chính sách, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội./.

Tùng Linh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư