Đưa kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, chất lượng và bền vững

(MPI) - Hội nghị hai trong một: Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ lần thứ 3; Công bố quy hoạch Vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã diễn ra ngày 05/5/2024 tại tỉnh Tây Ninh dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tham dự và phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo 6 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh; các chuyên gia, nhà khoa học…

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, các bộ, ngành và địa phương trong vùng Đông Nam Bộ đã khẩn trương quán triệt các nội dung, ban hành các kế hoạch hành động, tổ chức triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại các nghị quyết, tích cực triển khai các hoạt động liên kết nội vùng và liên vùng, đạt kết quả tích cực, cụ thể.

Về quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, quy hoạch vùng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 thể hiện sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của người đứng đầu Chính phủ trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết của Bộ Chính trị đã đề ra.

Việc tổ chức triển khai quy hoạch cần được thực hiện công khai, minh bạch theo đúng các quy định của pháp luật, nhằm thu hút rộng rãi các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia thực hiện quy hoạch, với tư duy đổi mới, phát huy sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của từng bộ, ngành và địa phương, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển của vùng.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị tập trung nguồn lực để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng vùng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án quan trọng quốc gia đang triển khai, sớm đưa các dự án vào khai thác sử dụng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, như: Các tuyến đường bộ cao tốc, đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu…

Cùng với đó, hoàn thiện thủ tục đầu tư để đẩy nhanh việc triển khai các dự án mới; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, để phát triển vùng động lực phía Nam trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước và khu vực Đông Nam Á; phát triển các tuyến hành lang kinh tế để mở rộng không gian phát triển, tạo mối liên kết đồng bộ giữa các địa phương trong vùng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, kiến nghị các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, sửa đổi tích hợp, lồng ghép các cơ chế, chính sách và tập trung bố trí nguồn lực thực hiện để đảm bảo tính nhất quán và hiệu lực, hiệu quả 5 của chính sách. Trong đó, tập trung vào các chính sách huy động nguồn lực, nhất là đối với các địa phương có khả năng thu lớn, tạo điều kiện để đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là các tuyến đường sắt đô thị, cao tốc, quốc lộ và Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đi qua địa bàn các tỉnh; đồng thời ưu tiên các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích nhân tài, làm cơ sở phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo của vùng.

Ảnh: chinhphu.vn

Tại Hội nghị, các đại biểu tập đã trung thảo luận các báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về triển khai Quy hoạch; sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 24) của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ và chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị; tình hình triển khai các hoạt động của Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ; các chính sách đặc thù phát triển vùng Đông Nam Bộ. Đồng thời, thảo luận về đề xuất các cơ chế chính sách triển khai dự án Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, về tình hình triển khai dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài; về giao thông kết nối vùng Đông Nam Bộ, tuyến đường Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Chơn Thành - Gia Nghĩa.

Hội nghị cũng rà soát các công việc, nhiệm vụ ưu tiên triển khai thực hiện Quy hoạch, đánh giá khó khăn, thách thức, vướng mắc để xác định phương hướng, giải pháp khắc phục, triển khai hiệu quả Quy hoạch với mục tiêu đưa kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, chất lượng và bền vững. Theo đó, làm sâu sắc hơn các giải pháp phát triển của Quy hoạch; đề xuất các giải pháp mang tính đột phá, các cơ chế, chính sách đặc thù cần sớm thí điểm triển khai; khai thông và tranh thủ các nguồn lực phục vụ phát triển vùng.

Các ý kiến phát biểu, tham luận tại hội nghị cũng đã đánh giá cao quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, đã được xây dựng hết sức khoa học, công phu, kỹ lưỡng, trên cơ sở phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế của vùng. Đồng thời thảo luận các vấn đề khó khăn, thách thức chủ yếu và kiến nghị phương hướng tháo gỡ, khắc phục (thể chế, cơ chế, chính sách, nguồn lực, nhân lực, tài chính…); các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể cần giao cho các bộ, ngành và địa phương vùng Đông Nam Bộ để thực hiện Quy hoạch với hiệu quả cao nhất; các vấn đề đặt ra trong công tác điều phối vùng khi Quy hoạch được phê duyệt; công tác phối hợp nội vùng, liên vùng, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương.

Lãnh đạo các bộ, ngành đề xuất các ưu tiên, giải pháp, giải pháp mang tính đột phá, các cơ chế, chính sách đặc thù cần sớm thí điểm triển khai; khai thông và tranh thủ các nguồn lực phục vụ phát triển vùng; các vấn đề đặt ra trong công tác điều phối vùng khi quy hoạch được phê duyệt; công tác phối hợp nội vùng, liên vùng, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương… để thực hiện Quy hoạch với hiệu quả cao nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chinh phát biểu kết luận. Ảnh: chinhphu.vn

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khái quát các điểm nổi bật trong kết quả thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị và hoạt động của Hội đồng vùng 1 năm qua. Đồng thời ghi nhận, biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố trong vùng với các cách làm mới, tư duy, phương pháp luận mới và cách tổ chức thực hiện mới.

Để triển khai Quy hoạch vừa được phê duyệt và tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về vùng Đông Nam Bộ, Thủ tướng nhấn mạnh, Quy hoạch đã đưa ra được quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển trọng tâm, đột phá; phương án phát triển, giải pháp, chính sách ưu đãi, nguồn lực thực hiện quy hoạch thời gian tới. Quy hoạch sẽ mở ra tầm nhìn và không gian phát triển mới, tạo động lực, giá trị mới trong bức tranh tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đông Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung.

Về quan điểm, yêu cầu, Thủ tướng nêu rõ, cần bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo tính tuân thủ và đồng bộ trong tổ chức thực hiện quy hoạch; phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, ngành, lĩnh vực, vùng, địa phương; bám sát tình hình thực tiễn của vùng, địa phương, khu vực, thế giới, nhất là tiềm năng, thế mạnh của vùng và liên vùng; phù hợp với xu thế phát triển của các ngành, lĩnh vực, đất nước, thế giới; bám sát nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng nêu các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng. Đồng thời, tập trung cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng hiện đại, ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực có thế mạnh, phát triển công nghiệp theo chiều sâu, phát triển nhanh các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, thế mạnh của vùng (thương mại điện tử, trung tâm logistics tầm cỡ khu vực, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ…) và Trung tâm tài chính quốc tế thành phố Hồ Chí Minh.

Ưu tiên đầu tư các dự án động lực, trọng điểm có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội có tính lan tỏa lớn, có tính kết nối quốc tế, liên vùng và hướng biển, ngoài các dự án đã triển khai là các dự án hạ tầng giao thông mới như cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, hạ tầng đường sắt, đường thủy…

Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, đặc biệt là nhân lực bán dẫn, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, môi trường sống lành mạnh cho người dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, chuẩn bị tốt các dự án trọng điểm, quan trọng để mời gọi các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược.

Đẩy mạnh các hoạt động điều phối vùng, triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 106/2023/QH15 của Quốc hội và các cơ chế, chính sách khác đã được Trung ương ban hành; các hoạt động liên kết phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, liên kết các chuỗi đô thị, chuỗi cung ứng, logistic, dịch vụ chất lượng cao.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chủ động hơn, mạnh mẽ hơn, tích cực hơn nữa trong nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá để triển khai Quy hoạch và các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược như xây dựng, hình thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh; Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài; cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); đường Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh; dự án sân bay Long Thành;…

Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, dự thảo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện Quy hoạch, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp gắn với cơ quan chủ trì và thời hạn hoàn thành phân công cụ thể; các Phó Thủ tướng, các bộ trưởng, địa phương, với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, đưa vùng Đông Nam Bộ tiếp tục phát huy vai trò "Thành đồng Tổ quốc" trong phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ mới./.

Tùng Linh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư