Thông báo nội dung và tài liệu ôn tập vòng 2 Kỳ tuyển dụng công chức năm 2023

Thông báo số 36/TB-HĐXTCC ngày 10/5/2024 của Hội đồng xét tuyển công chức năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư