Thông báo tổ chức thi phỏng vấn Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức năm 2023

Thông báo số 38/TB-HĐXTCC ngày 13/5/2024 của Hội đồng xét tuyển công chức năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư