Thứ trưởng Trần Duy Đông chủ trì buổi làm việc về dự thảo Nghị định về hộ kinh doanh

(MPI) - Chiều ngày 18/5/2024, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đã chủ trì buổi làm việc với các Bộ, cơ quan liên quan nhằm hoàn thiện dự thảo Tờ trình, Nghị định về hộ kinh doanh.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: MPI

Tham dự buổi làm việc có đại diện Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và đại diện đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định 01 chương (chương 8) về hộ kinh doanh. Tuy nhiên qua rà soát thực tiễn cho thấy hiện có một số văn bản pháp quy mới, nhất là quy định về việc thực hiện các thủ tục liên thông điện tử. Do vậy, cần phải nghiên cứu, xây dựng nghị định riêng quy định về hộ kinh doanh. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định và lấy ý kiến của các bộ, ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Việc xây dựng Nghị định nhằm mục đích tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi để các cá nhân, hộ gia đình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Quy định cụ thể, rõ ràng hơn về đăng ký hộ kinh doanh góp phần lành mạnh hóa môi trường kinh doanh, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh.

Tại buổi làm việc, đại diện các Bộ, cơ quan liên quan đã bày tỏ cơ bản thống nhất với báo cáo giải trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời, tập trung làm rõ, thống nhất các nội dung liên quan đến việc xác định đối tượng là hộ kinh doanh theo đúng quy định tại điểm d khoản 3 Điều 8 Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 39/2022/NĐ-CP; về các quy định tại dự thảo Nghị định nhằm đảm bảo không phát sinh các thủ tục hành chính không cần thiết, phù hợp với quy định về ban hành thủ tục hành chính tại Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật; Rà soát đối tượng áp dụng dự thảo Nghị định về hộ kinh doanh để tránh trùng lặp với Nghị định sửa đổi Nghi định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; các quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; việc sử dụng mã số định danh cá nhân của chủ hộ kinh doanh làm mã số thuế của hộ kinh doanh; việc thành lập, ghi ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh; hiệu đính, chỉnh sửa thông tin đăng ký;…

Theo ý kiến giải trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Dự thảo Nghị định quy định việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh trên môi trường điện tử. Các quy định tại dự thảo Nghị định không trái với và không thay thế quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. Các quy định tại dự thảo Nghị định nhằm giúp người dân dễ tiếp cận, theo dõi và thực hiện các quy định về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh.

Thứ trưởng Trần Duy Đông phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: MPI

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Duy Đông đánh giá cao ý kiến phát biểu trách nhiệm của các đại biểu; đề nghị Cục Quản lý đăng kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, gửi các Bộ, cơ quan liên quan có ý kiến. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo giải trình gửi cấp có thẩm quyền theo quy định.

Thứ trưởng Trần Duy Đông khẳng định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn bám sát chỉ đạo chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh nói chung, trong đó đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, điều kiện kinh doanh và các thể chế chung với tinh thần rà soát, giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân; cắt giảm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, điều kiện kinh doanh, các rào cản kỹ thuật cản trở hoạt động kinh doanh;…

Bám sát tinh thần trên, Nghị định về hộ kinh doanh được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng nhằm tiếp tục cải cách, hoàn thiện thêm một bước khung khổ pháp lý về hộ kinh doanh để nâng cao chất lượng dịch vụ công, đơn giản hóa thủ tục hành chính về đăng ký hộ kinh doanh, tạo sự thuận lợi cho người dân hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kết nối, chia sẻ dữ liệu; liên thông, giải quyết các thủ tục hành chính, giải quyết các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia./.

Minh Hậu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư