Tập trung phát triển các ngành kinh tế biển để vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ trở thành vùng mạnh về biển, giàu từ biển

(MPI) - Tại Hội nghị Hội đồng Điều phối vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ lần thứ 4 diễn ra ngày 19/5/2024, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đã trình bày các nội dung chủ yếu của Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 04/5/2024.

Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Thứ trưởng Trần Duy Đông phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương trong vùng triển khai lập; tổ chức thẩm định, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về quan điểm phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là tập trung phát triển các ngành kinh tế biển để vùng trở thành vùng mạnh về biển, giàu từ biển; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm gắn với phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, tổ chức không gian phát triển theo các tiểu vùng, các hành lang kinh tế và các cực tăng trưởng.  Khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên rừng và biển; chú trọng bảo vệ môi trường, nhất là hệ sinh thái và môi trường biển. Phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, bãi ngang, hải đảo. Lấy văn hóa là một trụ cột phát triển bền vững, con người làm trung tâm của nguồn lực và phát triển.

Tầm nhìn đến năm 2050, là vùng phát triển nhanh, bền vững, đi đầu cả nước về kinh tế biển. Phát triển được ít nhất 02 đô thị và một số trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hợp tác quốc tế lớn, ngang tầm khu vực châu Á.

Quy hoạch đưa ra mục tiêu đến năm 2030, là vùng phát triển nhanh, năng động, bền vững, mạnh về kinh tế biển; phấn đấu mức thu nhập bình quân đầu người của vùng đạt mức trung bình cao; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 7,5 - 8%. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 165 triệu đồng, tương đương 6.500 USD.

Về các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá trong thời kỳ quy hoạch, Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, quy hoạch tập trung vào cac trọng tâm như đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế của vùng gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tập trung phát triển các ngành kinh tế biển; phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hình thành các trung tâm nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ mới như công nghiệp bán dẫn, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng sạch. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của vùng.

Cùng với đó, tăng cường liên kết nội vùng, liên vùng để bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh liên kết giữa các địa phương liền kề trong vùng. Tập trung phát triển vùng động lực miền Trung (vùng động lực quốc gia) là đầu tàu dẫn dắt sự phát triển của vùng; phát triển các hành lang kinh tế theo trục Bắc - Nam, các hành lang kinh tế Đông - Tây nhằm kết nối hiệu quả các cảng biển, khu kinh tế, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế, trung tâm kinh tế.

Hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, tập trung vào hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng xã hội, hạ tầng thủy lợi, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tạo chuyển biến về chất lượng trong giáo dục và đào tạo; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp mới và các ngành có lợi thế khác của vùng.

Về phương hướng phát triển và phân bố không gian các ngành có lợi thế của vùng, Thứ trưởng cho biết, đối với ngành công nghiệp: Tập trung phát triển một số ngành công nghiệp như công nghiệp bán dẫn, sản xuất và thiết kế chíp, các ngành công nghiệp xanh, năng lượng, công nghiệp lọc, hóa dầu và sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Tập trung phát triển công nghiệp dọc theo các hành lang kinh tế Bắc - Nam, hành lang kinh tế Đông - Tây gắn với các cảng biển, các đường quốc lộ kết nối với vùng Tây Nguyên.

Đối với các ngành dịch vụ, đẩy mạnh phát triển thương mại theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến đáp ứng yêu cầu của thị trường và hội nhập quốc tế. Hình thành và phát triển các trung tâm logistics hiện đại gắn với cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu. Đồng thời tập trung phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đối với ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, phát triển nông nghiệp vùng theo hướng sinh thái, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản công nghiệp và bán công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản ở vùng biển ven các hải đảo xa bờ.

Đối với phát triển kinh tế biển: Phát triển kinh tế biển nhanh, bền vững, nhất là các ngành công nghiệp ven biển, du lịch biển, kinh tế hàng hải; chú trọng phát triển công nghiệp năng lượng biển, đặc biệt là năng lượng tái tạo gió ven bờ, gió ngoài khơi.

Về phát triển các tiểu vùng, hành lang kinh tế, vùng động lực, Thứ trưởng nêu rõ, quy hoạch đưa ra phương hướng phát triển các tiểu vùng, gồm: Tiểu vùng Bắc Trung Bộ gồm 5 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị: Phát triển trở thành khu vực tăng trưởng quan trọng về công nghiệp, dịch vụ, đô thị biển của vùng và cả nước.

Tiểu vùng Trung Trung Bộ gồm 5 tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế, Ðà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Ðịnh: là khu vực tăng trưởng quan trọng về công nghiệp, dịch vụ cao cấp, đô thị biển; là một trong những trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao; khu vực tổ chức các sự kiện tầm khu vực và quốc tế.

Tiểu vùng Nam Trung Bộ gồm 4 tỉnh, thành phố Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận: Phát triển công nghiệp năng lượng, dịch vụ du lịch, đô thị ven biển. Trong đó, xây dựng Khánh Hòa thành thành phố trực thuộc trung ương; trung tâm dịch vụ, du lịch quốc tế; trung tâm khoa học về hải dương học, công nghệ đại dương.

Về phát triển các hành lang kinh tế, các hành lang kinh tế Bắc - Nam Tập trung phát triển công nghiệp và dịch vụ chất lượng cao, hiện đại trên tuyến hành lang kinh tế Bắc - Nam phía Đông; Phát triển hành lang kinh tế Bắc - Nam phía Tây (đoạn từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi) nhằm thúc đẩy phát triển, liên kết vùng.

Các hành lang kinh tế Đông - Tây: Phát triển hành lang kinh tế Cầu Treo - Vũng Áng; Phát triển hành lang kinh tế Lao Bảo - Đông Hà - Đà Nẵng; (3) Phát triển hành lang kinh tế Bờ Y - Pleiku - Quy Nhơn.

Về phát triển hệ thống đô thị: Nâng tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 đạt trên 48%. Phát triển hệ thống đô thị trong vùng theo mô hình đô thị xanh, thông minh, giàu bản sắc, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về nông thôn: Tái cấu trúc các khu dân cư nông thôn gắn với việc tái cấu trúc sản xuất nông nghiệp phù hợp với 03 khu vực địa hình (khu vực đồng bằng ven biển, khu vực trung du và khu vực miền núi).

Về khu chức năng chủ yếu: Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào 11 khu kinh tế ven biển hiện có, trong đó ưu tiên tập trung các khu kinh tế có vai trò quan trọng, có tính động lực. Nghiên cứu phát triển khu kinh tế ven biển tại các địa bàn có tiềm năng như Ninh Thuận, Bình Thuận khi đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Hình thành khu thương mại tự do, khu phi thuế quan và nghiên cứu mở rộng khu công nghệ cao tại Đà Nẵng. Ưu tiên xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung tại Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Bình Định; phát triển một số trung tâm du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng mang tầm khu vực và quốc tế.

Thứ trưởng Trần Duy Đông cũng nhấn mạnh đến các nội dung của quy hoạch về phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó về mạng lưới giao thông; Mạng lưới cấp điện; Hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai; Hạ tầng thông tin và truyền thông; Kết cấu hạ tầng xã hội chủ yếu; Phương hướng bảo vệ môi trường

Về giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch, Tập trung thực hiện các giải pháp về nâng cao hiệu quả liên kết vùng gắn với vai trò của Hội đồng điều phối vùng; nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù cho các ngành, lĩnh vực thế mạnh, cần tập trung phát triển của vùng; các giải pháp huy động nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án quan trọng của vùng.

Về tổ chức thực hiện quy hoạch, Thứ trưởng cho biết, tại Quyết định phê duyệt quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiêm vụ cho Hội đồng điều phối vùng, các bộ, ngành và địa phương trong vùng triển khai các nội dung quy hoạch vùng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, lưu ý đẩy mạnh huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, sử dụng có hiệu quả đối với nguồn vốn đầu tư công để phát triển hạ tầng chiến lược, cấp bách, quan trọng của vùng, đảm bảo tổ chức thực hiện quy hoạch vùng hiệu quả theo quy hoạch được phê duyệt./.

Tùng Linh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư