Hội nghị phổ biến một số quy định của Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT liên quan đến hoạt động tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu

(MPI) - Ngày 21/5/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định mới của Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT ngày 06/3/2024 quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu. Hội nghị có sự tham gia trực tuyến và trực tiếp từ lãnh đạo, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh.

Hình ảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Minh Trang (MPI)

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai thực hiện một cách hiệu quả Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT và các hoạt động tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thấu; qua đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ lắng nghe ý kiến, để tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức hoạt động thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.

Hội nghị được nghe đại diện Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu một số nội dung chính và những điểm mới của hoạt động tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu tại Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT. Theo đó, Thông tư được ban hành nhằm chuẩn hóa đầu ra đối với Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định; chuyên nghiệp hóa đối với cơ quan, đơn vị tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu; đơn giản thủ tục tổ chức thi, cấp, cấp lại chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thấu; quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu các chuyên gia về đấu thầu.

Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT gồm 06 chương, Chương I: Quy định chung; Chương II: Đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu; Chương III: Tổ chức thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu; Chương IV: Nguyên tắc thu chi, nội dung chi, mức thu và quản lý sử dụng chi phi thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu; Chương V: Trách nhiệm các bên; Chương VI: Điều khoản thi hành.

Cụ thể, về thời gian tổ chức thi, cấp, gia hạn chứng chỉ, từ ngày 01/01/2026, cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu phải tham dự thi để được cấp chứng chỉ theo quy định tại Thông tư. Từ ngày 01/01/2025, cá nhân có nhu cầu gia hạn hiệu lực chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu thực hiện thủ tục gia hạn theo quy định tại Thông tư.

Đối với mức thu chi phí, cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu lần đầu tối đa là 800.000 đồng/thí sinh/kỳ thi. Mức thu chi phí cấp lại hoặc cấp gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu là 100.000 đồng/lần. Không thu chi phí cấp lại chứng chỉ đối với trường hợp cơ quan cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu ghi sai thông tin.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian cho phần trả lời, giải đáp các ý kiến của đại biểu tham gia về những nội dung mà các đại biểu quan tâm, đặc biệt là đối với những nội dung chưa rõ về hiệu lực, quy cách chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu, thời gian thi nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu./.

Bảo Linh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư