Đồng chí Nguyễn Côn

Đồng chí Nguyễn Côn
Nguyên Bí thư Trung ương Đảng
Phó Thủ tướng Chính phủ

Sinh ngày 15 tháng 7 năm 1917
Quê quán: xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
(từ tháng 10 năm 1965 đến tháng 6 năm 1973)

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư