Đồng chí Võ Văn Kiệt

Đồng chí Võ Văn Kiệt
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị
Thủ tướng Chính phủ

Sinh ngày 23 tháng 11 năm 1922
Quê quán: xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
(từ tháng 4 năm 1982 đến tháng 3 năm 1988)

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư