Đồng chí Đậu Ngọc Xuân

Đồng chí Đậu Ngọc Xuân
Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng

Sinh năm 1927
Quê quán: xã Nghi Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
(từ tháng 3 năm 1988 đến tháng 3 năm 1989)

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư