Đồng chí Phan Văn Khải

Đồng chí Phan Văn Khải
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị
Thủ tướng Chính phủ

Sinh ngày 25 tháng 12 năm 1933
Quê quán: xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
(từ tháng 3 năm 1989 đến tháng 8 năm 1991)

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư