Ngành Kế hoạch và Đầu tư dấu ấn 70 năm xây dựng và phát triển cùng đất nước

(MPI Portal) – Sáng ngày 09/12/2015, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trang trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945-31/12/2015) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ II. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tham dự và có bài phát biểu tại buổi Lễ.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương, các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế cùng đại diện cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Kế hoạch và Đầu tư qua các thời kỳ.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh phát biểu tại buổi Lễ.
Ảnh: Minh Trang (MPI Portal)

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã ôn lại những chặng đường lịch sử của ngành Kế hoạch và Đầu tư và bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ tới công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong và ngoài Ngành đã cống hiến xương máu, sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ đã chỉ đạo, dày công vun đắp, dìu dắt, xây dựng cho ngành Kế hoạch và Đầu tư không ngừng phát triển.

70 năm qua, ngành Kế hoạch và Đầu tư đã không ngừng đổi mới và lớn mạnh toàn diện. Qua những chặng đường lịch sử phát triển của đất nước, ngành Kế hoạch và Đầu tư đã có những xây dựng, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Vai trò và những đóng góp của Ngành ngày càng quan trọng. Từ việc xây dựng, tham mưu cho Chính phủ các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng hợp lý gắn với thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó tập trung vào ba mũi nhọn là tái cơ cấu cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu hệ thống tài chính ngân hàng…giúp kinh tế đất nước từng bước vượt qua khó khăn, lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô dần ổn định và tăng trưởng kinh tế được phục hồi tích cực.

Ngành Kế hoạch và Đầu tư đã có những đóng góp vô cùng to lớn trong xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, đổi mới quản lý nâng cao hiệu quả đầu tư công, từ xây dựng Luật đầu tư công đến xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn, khắc phục cơ bản phân bổ vốn hằng năm dàn trải và thiếu hiệu quả. Đây là bước đột phá về tư duy trong công tác lập kế hoạch, khẳng định tầm nhìn và sự phát triển vững mạnh của Ngành trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thành công của công cuộc đổi mới có sự đóng góp quan trọng của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội các luật quan trọng như: Luật đầu tư nước ngoài, Luật đầu tư, Luật đấu thầu, Luật doanh nghiệp, Luật Thống kê,…

Để khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư, giảm thất thoát, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động đề xuất, xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 và tổ chức thực hiện quyết liệt, qua đó đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Đã tham mưu xây dựng kế hoạch trung hạn về vốn trái phiếu Chính phủ 4 năm 2012-2015 và kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2014-2015. Đây là một bước tiến mới, tạo điều kiện cho các cấp, các ngành chủ động cân đối vốn, quản lý và sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, giảm thất thoát, lãng phí.

Với vai trò tham mưu tổng hợp cho Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2015 với những quan điểm mới, gắn với 3 đột phá chiến lược là Đẩy mạnh cải cách thể chế; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng.

Với vai trò là cơ quan tổng hợp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho Chính phủ nhiều chính sách, đường lối quan trọng trong quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước. Một trong những dấu ấn đậm nét nhất của đường lối đổi mới kinh tế, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài đã đóng vai trò quan trọng, khai thông các nguồn lực từ bên ngoài phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần từng bước đưa Việt Nam hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới.

Thu hút ODA là nhiệm vụ quan trọng, ngành Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động kêu gọi sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế cho công cuộc đổi mới và phát triển của Việt Nam. Hiệu quả việc sử dụng vốn ODA tại Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

70 năm gắn cùng với lịch sử vẻ vang của dân tộc, đội ngũ cán bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư được tôi luyện qua các thời kỳ, luôn phấn đấu để trưởng thành, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất chính trị vững vàng, có chuyên môn, tận tâm phục vụ nhân dân. 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Minh Trang (MPI Portal)

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu vẻ vang của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong chặng đường 70 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, với sứ mệnh cao cả để kiến thiết quốc gia, trải qua nhiều giai đoạn phát triển nhưng giai đoạn nào ngành Kế hoạch và Đầu tư cũng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và và sự phát triển của đất nước. Ngành Kế hoạch và Đầu tư luôn bám sát nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho.

Truyền thống tốt đẹp của ngành Kế hoạch và Đầu tư đã được hun đúc qua 70 năm bằng lao động sáng tạo, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, vượt qua gian nan, thử thách, khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành. Từ đó, tạo tiền đề đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Ngành Kế hoạch và Đầu tư đã thể hiện được vai trò, vị trí của cơ quan có tầm chiến lược trọng yếu của Đảng và Nhà nước.

Với những thành tích to lớn đã đạt được, ngành Kế hoạch và Đầu tư đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập; Huân chương lao động các hạng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhân dịp này Ngành vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ II, một lần nữa khẳng định sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực, đóng góp của Ngành trong suốt 70 năm qua.

Trong thời gian tới, nền kinh tế có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của ngành Kế hoạch và Đầu tư là nghiên cứu xây dựng và kiến nghị có tính đột phá vể cải cách thể chế; Đề xuất về đổi mới tư duy và quan điểm phát triển, đổi mới vai trò của nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia; Thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020;…

Toàn cảnh buổi Lễ. Ảnh: Minh Trang (MPI Portal)

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh tin tưởng rằng, với truyền thống 70 năm, cùng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, nhất trí và sự nỗ lực, sáng tạo của cả tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành Kế hoạch và Đầu tư sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục có những đóng góp quan trọng, xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Nhân dân, thực hiện thành công mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Tùng Linh

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư