Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Giang

Nội dung kiến nghị:

Đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương chấp thuận cho phép đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Bắc Quang – Xín Mần (ĐT.177), có chiều dài 55km; điểm đầu tại xã Tân Quang, huyện Bắc Quang (nối với QL.2 tại lý trình Km145); điểm cuối Km55 xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì(nối với QL.4 với lý trình Km339), bằng nguồn vốn dự phòng NSTW giai đoạn 2016-2020. Với quy mô dự án theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi (Nền đường rộng 7,5m; mặt đường rộng 5,5m). Đây là tuyến đường bộ duy nhất kết nối hai huyện phía Tây (là 2/6 huyện 30a) của tỉnh với trung tâm thành phố Hà Giang và cũng là tuyến giao thông độc đạo kết nối phát triển du lịch liên kết vùng và kinh tế cửa khẩu với các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và cửa khẩu Xín Mần (Việt Nam) – Đô Long (Trung Quốc).

Trả lời:

Tại văn bản số 615/TB-VPCP ngày 29/12/2017 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến liên quan đến dự án cải tạo, nâng cấp đường Bắc Quang - Xín Mần (ĐT 177) như sau: “Đồng ý về nguyên tắc, tỉnh phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn; trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, thẩm định chặt chẽ, hiệu quả, cân đối vốn báo cáo cấp có thẩm quyền việc sử dụng từ nguồn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 -2020 để hỗ trợ tỉnh thực hiện”. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang khẩn trương rà soát quy mô dự án, phân kỳ hợp lý và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho tỉnh khi có chủ trương sử dụng dự phòng ngân sách trung ương kế hoạch trung hạn./.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư