Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Phòng

Nội dung kiến nghị:

Cử tri đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành tháo gỡ khó khăn về hành lang pháp lý và tạo điều kiện để các tỉnh cùng đồng loạt triển khai đồng bộ tuyến đường bộ ven biển kết nối vùng Quảng Ninh – Thái Bình – Nam Định – Ninh Bình – Thanh Hóa để sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Trả lời:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, liên quan một số vướng mắc về quy định của pháp luật đối với việc đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, sửa đổi theo tình hình thực tế triển khai các dự án PPP tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thông qua trong thời gian tới, làm cơ sở triển khai các dự án theo hình thức đối tác công tư, trong đó có tuyến đường này./.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư