Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội

Nội dung kiến nghị :

Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng "dự án treo" gây lãng phí, bức xúc trong nhân dân.

Trả lời:

Để kịp thời nắm bắt tình hình thực tế và xử lý dứt điểm tình trạng “dự án treo” gây lãng phí, bức xúc trong nhân dân, 6 tháng cuối năm 2018, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa nội dung thanh tra việc cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy Chứng nhận đầu tư vào Kế hoạch thanh tra điều chỉnh.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành 04 cuộc thanh tra chuyên ngành trong đó có nội dung thanh tra việc cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư giai đoạn 2015-2018 tại 04 tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lào Cai và Kon Tum.

Trong năm 2019, theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt, Thanh tra Bộ sẽ triển khai 07 cuộc thanh tra chuyên ngành trong đó có nội dung thanh tra nói trên tại 07 tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Long, Phú Thọ, Bắc Giang, Bình Định, Hưng Yên và Hậu Giang.

Kết quả thanh tra đối với chuyên đề này, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ sớm xây dựng báo cáo tổng hợp và đưa ra các kiến nghị cụ thể nhằm xử lý cơ bản tình trạng "dự án treo" đang gây bức xúc dư luận hiện nay.

Đối với địa phương, thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, hàng năm Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tập trung vào một số nội dung chủ đạo trong đó có nội dung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công của các đơn vị, tổ chức ở địa phương; công tác cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại địa phương nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, tránh gây thất thoát, lãng phí trong đầu tư công tại địa phương./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư