Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016

(MPI Portal) – Ngày 04/02/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Bộ, đại diện các tổ chức đoàn thể cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Đồng chí Tống Quốc Đạt, Chánh Văn phòng Bộ trình bày Báo cáo.
Ảnh: Đức Trung (MPI Portal)

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, đồng chí Tống Quốc Đạt, Chánh Văn phòng Bộ trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng công tác năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và cũng là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020. Trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới và trong khu vực có nhiều biến động phức tạp ảnh hưởng đến kinh tế, ở trong nước, nền kinh tế đang trong quá trình phục hồi, có mức tăng trưởng khá cao nhưng chưa thực sự vững chắc.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và sự nỗ lực cố gắng của các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, nền kinh tế nước ta năm 2015 tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững, tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,68% vượt mức chỉ tiêu đề ra (6,2%), lạm phát được kiểm soát tốt, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp, xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng cao. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội tiếp tục được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện. Chủ quyền quốc gia được giữ vững, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Với chức năng là cơ quan tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, trong năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giữ vững đoàn kết, tập trung sức lực, trí tuệ để thực hiện, hoàn thành khối lượng lớn các công việc thuộc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần không nhỏ vào hiệu lực và hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể: Công tác xây dựng cơ chế chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật cơ bản đã thể chế hóa được các chủ trương của Đảng và Nhà nước; Công tác tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, điều hành kế hoạch được triển khai tích cực, kịp thời, đúng hướng; Công tác thu hút, sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và hội nhập kinh tế quốc tế kỳ vọng tạo ra làn sóng mới, đòi hỏi cải cách mạnh mẽ hơn ở trong nước; Công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài là một điểm sáng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2015; Công tác quản lý nhà nước về đấu thầu được tăng cường; Công tác thống kê đáp ứng yêu cầu kịp thời cung cấp thông tin định kỳ và đột xuất phục vụ Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành và địa phương; Công tác quản lý nhà nước về phát triển doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh được đặc biệt chú trọng; Công tác thông tin, báo chí và tuyên truyền tiếp tục phát huy được hiệu quả; Các đơn vị đào tạo của Bộ thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, chất lượng từng bước được nâng cao; Công tác tổ chức cán bộ, công tác cải cách hành chính tiếp tục được duy trì tốt, đảm bảo về mọi mặt; Công tác văn phòng thực hiện tốt chức năng tổng hợp, tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ trong chỉ đạo, điều hành; Công tác xây dựng Đảng hoạt động của các đoàn thể, công tác thi đua - khen thưởng được triển khai kịp thời, đạt nhiều kết quả thiết thực…

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Đức Trung (MPI Portal)

Phương hướng, nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2016 nêu rõ, đây là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và có ý nghĩa hết sức quan trọng trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020. Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2016 sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra. Nhận thức tầm quan trọng và ý nghĩa của năm 2016, xác định được vai trò, trách nhiệm nặng nề của Bộ và những khó khăn, thách thức trong năm tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của các Hội nghị Trung ương Đảng và cụ thể hóa việc thực hiện các Nghị quyết này vào công tác chuyên môn của Bộ; Tập trung tiến hành xây dựng mới, rà soát và sửa đổi các Luật, Nghị định có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2016 theo quy định của Luật đầu tư công và Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường quản lý đầu tư công; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các bộ, ngành Trung ương và địa phương phân bổ, quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016; Chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN, trái phiếu Chính phủ, vốn ODA…; Theo dõi, rà soát tình hình, tiến độ giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi; Nâng cao năng lực dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô để chủ động đề xuất các chính sách phù hợp với bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế; Phối hợp với các cơ quan trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai có hiệu quả nhất, tái cơ cấu đầu tư và trọng tâm là đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp và trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước…

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Trung (MPI Portal)

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh ghi nhận những đóng góp của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm qua, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự phối hợp nhiệt tình của các cá nhân, đơn vị trong Bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự thành công chung của Bộ. Năm 2015 với nhiều biến động, khó khăn, thách thức cả trong nước và thế giới, nhưng với sự đồng lòng, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, tính sáng tạo, sự đoàn kết hợp tác của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện được khối lượng công việc khổng lồ mà không một bản báo cáo nào có thể nêu lên đầy đủ.

Bộ trưởng mong rằng, năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức, tiếp tục phấn đấu hoàn thành chương trình công tác của năm gồm 76 nhiệm vụ đã được phân công, cùng các bộ, ngành, địa phương chèo lái con thuyền đất nước, giữ vững vị thế vai trò của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Nhân dịp xuân Bính Thân 2016, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức, cán bộ hợp đồng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng gia đình./.

Nguyễn Hương

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư