Thứ hai, 00/00/2023
°

Biểu mẫu đánh giá tính hợp lý của Thủ tục hành chính

Ngày 02/05/2012 - 08:50:00 | 214 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt


Phu_luc_III_Bieu_mau_danh_gia_tinh_hop_ly_cua_TTHC.doc Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác