Thứ hai, 00/00/2023
°

Hướng dẫn điền các biểu mẫu đánh giá tác động các quy định về Thủ tục hành chính

Ngày 02/05/2012 - 08:54:00 | 270 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt


Phu_luc_V_Huong_dan_dien_cac_bieu_mau_danh_gia.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác