Thứ hai, 00/00/2023
°

Tổng đài hỗ trợ CNTT

Ngày 27/10/2014 - 20:50:00 | 331 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Kể từ ngày 14/5/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai sử dụng Hệ thống tiếp nhận và xử lý sự cố về hệ thống hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin theo số điện thoại 04.62740606

Hướng dẫn sử dụng:

-      Nhấn số 1 để gặp Phòng Quản lý & Vận hành mạng;

-      Nhấn số 2 để được giải đáp về phần mềm ứng dụng;

-      Nhấn số 3 để được giải đáp về nghiệp vụ Đầu tư nước ngoài:

     o        Nhấn số 1 để được trợ giúp về nghiệp vụ Đầu tư nước ngoài;

     o        Nhấn số 2 để được trợ giúp về nghiệp vụ Đầu tư ra nước ngoài;

     o        Nhấn số 3 để được trợ giúp về nghiệp vụ Xúc tiến đầu tư;

     o        Nhấn số 4 để được trợ giúp về Hệ thống báo cáo;

     o        Nhấn số 0 để được nhận trợ giúp khác.

-       Nhấn số 0 để được gặp Tổng đài viên.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác