Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Phú Thọ

Ngày 14/09/2017 - 10:09:00 | 177 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị:

Để thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học tại địa bàn xã đặc biệt khó khăn và ATK trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh Phú Thọ đã có Tờ trình số 6081/TTr-UBND ngày 30/12/2016 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu Tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các dự án được sử dụng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 – 2020. Trên cơ sở đó, ngày 27/3/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo số 2383/BC-BKHĐT về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án trên. Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đề nghị Chính phủ xem xét chỉ đạo các ngành liên quan sớm bố trí nguồn vốn cho tỉnh Phú Thọ để thực hiện.

Trả lời:

Tại Quyết định số 1300/QĐ-TTg ngày 01/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1215/QĐ-BKHĐT ngày 01/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 (đợt 2) cho các địa phương, trong đó tỉnh Phú Thọ được giao đủ 90% vốn trung hạn (trừ 10% dự phòng) là 84,960 tỷ đồng trong năm 2017 để thực hiện Chương trình Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác