Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Ninh

Ngày 14/09/2017 - 10:18:00 | 181 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị:

Đề nghị Chính phủ sớm tổ chức triển khai thực thi hiệu quả Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để Luật đi vào cuộc sống; trong đó ưu tiên hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn và doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Trả lời:

Ngày 12/6/2017,  Quốc hội đã thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật số 04/2017/QH14). Luật này có hiệu lực thi hành từ 01/1/2018. Vì vậy, hiện nay Chính phủ đang gấp rút chuẩn bị giao nhiệm vụ xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành, triển khai Luật cho các cơ quan liên quan. Cụ thể, Chính phủ dự kiến ban hành 04 Nghị định hướng dẫn các nội dung sau:

(1) Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì);

(2) Nghị định hướng dẫn về đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì);

(3) Nghị định hướng dẫn về Quỹ Phát triển trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì);

(4) Nghị định hướng dẫn về Quỹ bảo lãnh tín dụng cho trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại tổ chức tín dụng (giao Bộ Tài chính chủ trì).

Song song việc xây dựng và hoàn thiện văn bản hướng dẫn Luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến trình Chính phủ một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thời gian tới, đặc biệt nhấn mạnh vào các hoạt động triển khai ở các Bộ ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp; đẩy mạnh triển khai ngay các hoạt động thiết yếu đối với doanh nghiệp, cụ thể là: (1) Cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm chi phí kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 35/NQ-CP, Chỉ thị 26/CT-TTg, các Nghị quyết 19… (2) Một số hoạt động hỗ trợ như đào tạo, tư vấn, thông tin, pháp lý, khởi nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp …

Đối với chính sách ưu tiên hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn và doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu không được quy định tại Luật Hỗ trợ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì nhà nước đã có chính sách hỗ trợ được quy định cụ thể tại nhiều văn bản pháp luật khác./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác