Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 03/10/2017 - 08:43:00 | 188 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị:

Đề nghị sớm phân bổ vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia để các địa phương chủ động triển khai thực hiện.

Trả lời:

1. Về kế hoạch vốn thực hiện các chương trình MTQG năm 2017

Triển khai Nghị quyết số 29/2016/QH14 ngày 14/11/2016 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017, Thủ tướng Chính phủ giao dự toán ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình MTQG kế hoạch năm 2017 tại các Quyết định số: 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; 875/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 giao bổ sung dự toán từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2017; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao chi tiết ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 cho các địa phương tại Quyết định số 556/QĐ-BKHĐT ngày 19/4/2017. Như vậy, đến thời điểm hiện tại công tác giao kế hoạch vốn bổ sung từ ngân sách trung ương cho các địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2017 đã hoàn tất.

2. Về kế hoạch vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện theo yêu cầu của ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 102/UBTVQH14-TCNS ngày 26/4/2017 về phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và trên cơ sở đề xuất của các chủ chương trình MTQG, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp và hoàn thiện phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại các Tờ trình số: 4303/TTr-BKHĐT ngày 26/5/2017, 6655/TTr-BKHĐT ngày 15/8/2017 về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2016-2020 (đợt 2).

Việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 sẽ thực hiện ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình tại các Tờ trình nêu trên./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác