Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng

Ngày 01/09/2018 - 09:25:00 | 170 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị:

Đề nghị Chính phủ quan tâm sớm giải ngân cho thành phố Hải Phòng nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng chi trả cho các hộ dân bị thu hồi đất trong phạm vi thực hiện Dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua thành phố Hải Phòng. Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương khác như Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa sớm khởi công Dự án để cùng với thành phố Hải Phòng triển khai thi công hoàn thành toàn tuyến nhằm khai thác hiệu quả toàn bộ tuyến đường này, cũng như khai thác hiệu quả Sân bay quốc tế Cát Bi.

Trả lời:

- Đối với kinh phí giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng: Hiện nay, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 963/QĐ-BKHĐT ngày 28/6/2018 giao cho thành phố Hải Phòng 720 tỷ đồng từ nguồn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020 để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn Thành phố. Do đó, việc giải ngân nguồn vốn cho UBND Thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm đảm bảo đúng mục tiêu, cơ chế chính sách theo pháp luận hiện hành.

- Đối với tuyến đường ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng: dự kiến hoàn thành dịp 02/9/2018 do đó đảm bảo thông tuyến từ Quảng Ninh đến Hải Phòng.

- Đối với đoạn qua địa bàn tỉnh Thái Bình: Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương dự án tại Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 28/3/2018, dự kiến dự án sé khởi công trong tháng 10/2018.

- Đối với đoạn từ Nam Định đến Nghệ An: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 2133/TTKQH-TCNS ngày 30/7/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang đôn đốc các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trước 30/9/2018./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác