Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng

Ngày 12/03/2018 - 14:47:00 | 195 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị:

Dự án hỗ trợ xây dựng các bể nước vùng cao đã góp phần giải quyết khó khăn trước mắt về nước sinh hoạt cho nhân dân. Tuy nhiên, do kinh phí hạn hẹp nên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Cử tri đề nghị Chính phủ nghiên cứu bố trí thêm nguồn kinh phí dự phòng cho dự án này để góp phần giải quyết khó khăn của người dân ở những vùng này.

Trả lời:

UBND tỉnh Cao Bằng đã có Tờ trình số 2977/TTr-UBND ngày 23/10/2015 của gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề nghị thẩm định nguồn vốn dự án Cấp nước sinh hoạt Lục Khu tỉnh Cao Bằng, dự kiến tổng mức đầu tư là 110,7 tỷ đồng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 10258/BKHĐT-KTNN ngày 19/11/2015 phúc đáp công văn số 2977/TTr-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng. Bộ Kế hoạch và Đầu  thống nhất sự cần thiết việc xây dựng dự án cấp nước lục khu tỉnh Cao Bằng nhằm cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân, đảm bảo đời sống an sinh xã hội.

Tuy nhiên, về nguồn vốn đầu tư, hiện nay Thủ tướng Chính phủ chưa phê duyệt chủ trương đối với Đề án Dự án Cấp nước sinh hoạt Lục khu tỉnh Cao Bằng, vì vậy Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa đủ cơ sở để thẩm định dự án. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Đề án./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác