Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam

Ngày 28/03/2018 - 14:33:00 | 200 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị :

Cử tri đề nghị nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, đường giao thông, thủy lợi cho Hà Nam, trong đó có huyện Lý Nhân và xã Công Lý để xã hoàn thành đường xã giai đoạn 2016-2020 – theo chương trình trái phiếu Chính phủ.

Trả lời:

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 7/9/2015 của Chính phủ, đối với việc đầu tư các dự án mới bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020: “Các chương trình, dự án mới chỉ tập trung chủ yếu cho các dự án lớn trong 3 lĩnh vực: hạ tầng giao thông, thủy lợi, bệnh viện trung ương và một số địa phương từ khi đổi mới đến nay chưa được đầu tư bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh”. Do đó, đối với việc đầu tư các dự án đường xã của tỉnh giai đoạn 2016-2020, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm bố trí vốn.

Mặt khác, đối với danh mục các dự án giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã được thông qua tại Nghị quyết số 881/2010/UBTVQH12 ngày 04/01/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó giai đoạn 2012-2015 tỉnh Hà Nam đã được bố trí đủ phần vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung để thực hiện hoàn thành dự án trong giai đoạn 2014-2016. Đối với phần vốn còn thiếu, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã cam kết bố trí bằng nguồn vốn ngân sách địa phương. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chủ động bố trí từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác