Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Phòng

Ngày 12/03/2018 - 11:10:00 | 194 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị:

Cử tri huyện Tiên Lãng đề nghị Chính phủ cần có các cơ chế, chính sách ưu đãi hơn nữa nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ vào khâu bảo quản, chế biến nông sản; đẩy mạnh việc tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản; đồng thời ưu đãi về vốn vay để doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh, bình ổn giá khi thị trường có biến động.

Trả lời:

Các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu luôn được Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan hết sức quan tâm, tạo điều kiện trong việc hỗ trợ các cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh, thúc đẩy xuất khẩu cũng như mở rộng thị trường.

Đối với lĩnh vực xúc tiến thương mại: Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ- TTg ngày 15/11/2010 về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, hàng năm Bộ Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều xây dựng chương trình, nội dung xúc tiến thương mại nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu. Đối tượng thụ hưởng của chương trình bao gồm các doanh nghiệp có uy tín, có năng lực sản xuất, kinh doanh, xúc tiến thương mại thuộc mọi thành phần kinh tế.

Đối với lĩnh vực tín dụng xuất khẩu, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của cả nước và Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 về tín dụng đầu tư của nhà nước, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các doanh nghiệp đầu tư chế biến nông sản, gia súc, gia cầm có thể tận dụng các ưu đãi về tín dụng hiện hành để đầu tư cho sản xuất, kinh doanh cũng như xây dựng chuồi sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản.

Đề nghị UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ có liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ nông dân sản xuất kinh doanh vận dụng các quy định hiện hành nói trên của nhà nước. Trong thời gian tới, các Bộ, ngành liên quan ghi nhận nhu cầu thực tế, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách thiết thực hơn nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực trên./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác