Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An

Ngày 28/03/2018 - 14:35:00 | 195 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị:

Cử tri kiến nghị Trung ương cho mở đường dẫn kết nối các tuyến đường nông thôn huyện Tân Thạnh với đường N2 (còn 12 tuyến đường ven Kênh chưa kết nối).

Trả lời:

Việc mở đường dẫn kết nối các tuyến đường nông thôn thuộc nhiệm vụ chi của địa phương, do đó đề nghị ngân sách địa phương tự cân đối và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác