Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An

Ngày 09/02/2018 - 14:55:00 | 178 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Trong những năm qua, Chính phủ đã có nhiều chủ trương đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng Vùng đồng bằng sông Cửu Long, thể hiện thông qua các chính sách, quy hoạch ngành, quy hoạch lãnh thổ, quy hoạch Vùng.

Tổng vốn đầu tư ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn Vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn 2016-2020 là 184.550 nghìn tỷ đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách trong nước: tiếp tục phân bổ vốn theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, Vùng đồng bằng sông Cửu Long được phân bổ: 171.558 nghìn tỷ đồng.

- Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: vốn giai đoạn 2016 - 2020 cho toàn Vùng là: 15.734 tỷ đồng.

- Về nguồn vốn ODA: tập trung thực hiện các công trình trọng điểm trong giai đoạn 2016-2020 như dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL trị giá 300 triệu USD vay vốn WB, Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2 trị giá 332 triệu USD, dự án Cầu Đại Ngãi vay vốn JICA trị giá 33,34 tỷ Yên, dự án Hành lang ven biển từ Xà Xía đến Kiên Giang giai đoạn 2, Dự án kết nối giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long bao gồm Cầu Cao Lãnh, Vàm Cống, tuyến nối Cao Lãnh - Vàm Cống vay vốn (AUSAID, ADB, EDCF)... dự kiến sắp hoàn thành.

Ngoài ra có hàng loạt các chính sách hỗ trợ phát triển cho Vùng đồng bằng sông Cửu Long, kích thích đầu tư từ nhiều thành phần kinh tế để từng bước đưa Vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển theo định hướng đề ra.

Nội dung kiến nghị 2:

Cử tri huyện Đức Huệ kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương mở rộng, nâng cấp Khu kinh tế Cửa khẩu Mỹ Quý Tây từ Cửa khẩu quốc gia lên Cửa khẩu quốc tế để tăng cường giao thương với nước Campuchia nhằm nâng cao đời sống, tạo việc làm người dân trong khu vực và phát triển kinh tế vùng Long An, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh.

Trả lời:

Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (thuộc tỉnh Long An, Việt Nam) - Xòm Rông (Svay Riêng, Campuchia) là cặp cửa khẩu chính được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1490/QĐ-TTg ngày 26/8/2013 phê duyệt quy hoạch sẽ nâng lên thành cặp cửa khẩu quốc tế giai đoạn 2016-2020. Phía Campuchia đã thông báo cho Việt Nam tại Hội nghị hợp tác các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 9 tại thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia (tháng 3/2017): Cửa khẩu Xòm Rông (Svay Riêng, Campuchia) đã được nâng cấp và công bố trở thành cửa khẩu khẩu quốc tế.

Về việc mở rộng, nâng cấp cửa khẩu Mỹ Quý Tây từ cửa khẩu quốc gia lên cửa khẩu quốc tế, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Long An thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác